קשירה עירונית קלאסית

 
 
 
 
קפלו את הצעיף לשניים ותלו על הצוואר.
הכניסו לתוך הלולאה שנוצרה בקצה אחד את הקצה השני.
הדקו.
 
קשירה עירונית קלאסית